Afsaltningsanlæg skader verdenshavene

Kun omkring 0,5% af alt naturligt forekommende vand på jorden er ferskvand i flydende form

Ca. 97% af alt vand er salt havvand og ca. 2,5% er frosset vand.

Mange steder på kloden er der ikke tilstrækkelig adgang til fersk drikkevand i de mængder, som befolkningen i områderne kræver.

Derfor etableres der anlæg, der ved at udnytte forskellige teknologiske processer omdanner saltvand til ferskvand.

Det sker primært gennem afsaltning af havvand, der som bekendt indeholder ret betydelige mængder salt.

Afsaltningsanlæg skader verdenshavene

Der bygges afsaltningsanlæg overalt på kloden.

De findes også på oceangående skibe og u-både.

Lige nu er der ifølge dr.dk etableret 16.000 afsaltningsanlæg i 177 lande i verden.

Den største koncentration af afsaltningsanlæg findes i Mellemøsten og i Nordafrika.

I dele af Mellemøsten foregår stort set al produktion af drikkevand gennem afsaltning af havvand.

Kuwait producerede i 2015 alt sit drikkevand (100%) gennem afsaltning af havvand.

Et skadeligt affaldsprodukt

En andet problem ved afsaltning af havvand er de affaldsprodukter, der er en del af processen.

Når det meste vand er trukket ud af havvandet efterlades et affalds- eller biprodukt, der kaldes Brine.

Brine er en ekstremt saltholdig vandig opløsning.

Saltkoncentrationen i den type Brine, der produceres ved afsaltning af havvand er typisk på ca. 25%.

Brine udledes ofte direkte ud i havet fra afsaltningsanlæg.

Verdens største anlæg ligger i Israel

Afsaltningsanlæg skader verdenshavene - teknologikritik.dk
Ashqelon SWRO afsaltningsanlægget i Israel er (2012) verdens største afsaltningsanlæg. Foto: Israel Water and Sewage Authority. CC BY-SA 4.0.

Det israelske Ashkelon Desalination Plant var i 2012 verdens største afsaltningsanlæg.

Anlægget benytter SWRO-metoden til at afsalte havvand.

SWRO står for Seawater Reverse Osmosis.

Afsaltning ved hjælp af atomkraft

Afsaltningsanlæg skader verdenshavene - teknologikritik.dk
Det atomdrevne Shevchenko BN-350 afsaltningsanlæg ved det Kaspiske Hav bygget i 1964. Foto: United States Department
of Energy. Public domain.

I det tidligere Sovjetunionen blev det daværende Aktau atomkraftværk brugt til at afsalte vand fra det Kaspiske Hav.

Aktau værket er det eneste kendte eksempel på afsaltning af havvand ved hjælp af atomkraft.