Nettet fylder 30 år

Sir Tim Berners-Lee: Hvor er Nettet på vej hen?

Den 12. marts 1989, for 30 år siden, blev Internettet, som vi kender det i dag, skabt af Sir Tim Berners-Lee.

‘Opfinderen’ af Internettet Sir Tim Berners-Lee har udgivet et jubilæumsskrift med titlen 30 years on, what’s next #ForTheWeb?

Her reflekterer Berners-Lee over Nettet og om den grundlæggende forandring af verden, som Nettet har været årsag til de seneste 30 år.

Han vurderer Nettets status i dag og hvad der må gøres for at rette de åbenlyse ‘malfunctions’, som findes på Nettet i dag.

Sir Tim mener, at der grund til at fejre hvor langt verden er nået ved hjælp af Internettet.

Tim Berners-Lees design udkast – cern.ch

Tim Berners-Lee skrev i marts 1989 sit forslag til et information management system, mens han arbejdede ved ved CERN i Schweiz.

I forslaget er en hypertekst protokol beskrevet for første gang.

I dag 30 år senere er ‘the web’ blevet til en digital udgave af stort set alt hvad der omgiver os i den fysiske verden:

The web has become a public square, a library, a doctor’s office, a shop, a school, a design studio, an office, a cinema, a bank, and so much more.
webfoundation.org

Cross the brigde – close the gap

Jubilæet giver også Berners-Lee anledning til at reflektere over hvor lang vej der er endnu før Nettet kan sige at være et vellykket fænomen.

Nettet har gjort det daglige liv lettere for millioner, måske for milliarder af mennesker.

Det har givet marginaliserede grupper en plads og en stemme på Nettet.

Men Nettet har også skabt plads til hadefulde budskaber og fake news.

Det har gjort (digital) kriminalitet lettere at udføre og sværere at afdække.

Arbejdet med at gøre Nettet, (eller føre Nettet tilbage), til et ægte demokratisk værktøj, med lige adgang og tilgængelighed for alle, er langt fra overstået.

Berners-Lee pointerer at for hver gang et nyt website faciliterer nye måder at leve det digitale liv online , så udvides afstanden også mellem dem, der er online og dem, der ikke er online.

Et lys af optimisme

Selvom Nettet også misbruges af de forkerte til det forkerte, så mener Berners-Lee, at det vil være at opgive kampen på forhånd, hvis ikke vi fortsætter arbejdet med at ændre Nettet til det bedre.

Til et mere åbent og demokratisk sted for alle.

Tim Berners-Lee udpeger tre dysfunktionelle egenskaber ved Nettet i dag:

Den bevidst destruktive brug af Nettet
Det drejer sig blandt andet om statsligt støttet og anden form for hacking- og angreb på elektroniske systemer.

System designs, der fremmer en afsporet brug af Nettet
Systemer uden nogen reel brugerværdi, der blot skal generere click-bait og sprede misinformationer viralt.1

De negative sider og konsekvenser ved lettilgængelige fora
Den politisk korrekte forargelse og intolerante og til tider hadefulde tone, som Berners-Lee ser overalt i den digitale diskussionskultur. 1

For at overkomme problemerne i de tre punkter, må der sættes ind med bedre og målrettet lovgivning, bedre system designs og en bedre forståelse af de eksisterende systemer i dag.

Vi kan vel og mærke ikke blot skyde skylden på den enkelte regering eller det enkelte sociale medie.

Vi må selv tage et ansvar og overtage ansvaret for Nettet.

Ny tidsalder – nye regler

Internettets tidsalder er en ny tidsalder for vor fælles verden – ingen tvivl om det!

Verden må samles om et fælles initiativ for et bedre og mere velfungerende Net.

You can’t just blame one government, one social network or the human spirit.

Simplistic narratives risk exhausting our energy as we chase the symptoms of these problems instead of focusing on their root causes.

To get this right, we will need to come together as a global web community.
webfoundation.org

Tidligere generationer har ifølge Berners-Lee forstået at reagere og handle, når mennesket og det sociale livs udvikling har nået et afgørende historisk tidspunkt.

Berners-Lee nævner FNs Menneskerettighedsdeklaration og FNs Havretskonvention som to eksempler på områder hvor nye opdagelser og erkendelser har ført til fælles forståelse.

Sir Tim mener, at nu – efter 30 år med Internettet – er det på høje tid at tænke på samme måde med hensyn til Nettet.

Sådan som Nettet har forandret livet fundamentalt for langt størstedelen af klodens befolkning, bør Nettet anerkendes som en menneskeret til gavn for alle.

Berners-Less er fortaler for Web Foundation’s initiativ om en Contract for the Web.

Contract for the Web har til formål at udvikle et sæt af fælles standarder, normer og regler for Nettet.

Kontrakten indeholder blandt andet regler for både regeringer og erhvervsliv:

Governments must translate laws and regulations for the digital age. They must ensure markets remain competitive, innovative and open.

And they have a responsibility to protect people’s rights and freedoms online.
webfoundation.org

Companies must do more to ensure their pursuit of short-term profit is not at the expense of human rights, democracy, scientific fact or public safety.

Platforms and products must be designed with privacy, diversity and security in mind.
webfoundation.org

Det vigtigste for Tim Berners-Lee er, at befolkningerne forlanger at regeringer og erhvervsliv lever op til det de lover og vedtager:

And most important of all, citizens must hold companies and governments accountable for the commitments they make, and demand that both respect the web as a global community with citizens at its heart.

If we don’t elect politicians who defend a free and open web, if we don’t do our part to foster constructive healthy conversations online, if we continue to click consent without demanding our data rights be respected, we walk away from our responsibility to put these issues on the priority agenda of our governments.
webfoundation.org

Kampen om Internettet

Tim-Berners Lee kalder kampen om Internettet for en af de vigtigste i vor tid.

Med omkring halvdelen af jordens befolkning online er det vigtigste, at den anden halvdel ikke overses og glemmes.

Den nye kontrakt om Nettet må ikke blive en facitliste med en række quick-fixes.

Kontrakten skal være et signal om forandring og en rettesnor for de hastige teknologiske forandringer, som vi oplever i disse år:

Today, half of the world is online. It is more urgent than ever to ensure the other half are not left behind offline, and that everyone contributes to a web that drives equality, opportunity and creativity.

The Contract for the Web must not be a list of quick fixes but a process that signals a shift in how we understand our relationship with our online community.

It must be clear enough to act as a guiding star for the way forward but flexible enough to adapt to the rapid pace of change in technology.

It’s our journey from digital adolescence to a more mature, responsible and inclusive future.
webfoundation.org

Læs 30 years on, what’s next #ForTheWeb? af Tim Berners-Lee.

1: Det er blandt andet de sociale medier, som Berners-Lee har i kikkerten her, selvom han ikke direkte nævner dem.