Mærsk hjælper Ocean Cleanup

Rederiet Mærsk er gået aktivt ind i arbejdet med at gøre ved den katastrofale plastikforurening af verdenshavene.

Mærsk hjælper Ocean Cleanup med organisationens test af sit udstyr til indsamling af plastik i havet.

Alle prognoser og videnskabelige undersøgelser peger på, at der i 2050 vil være mere plastik end fisk i verdenshavene, hvis den nuværende stigningstakt i plastikforureningen fortsætter.

Som et første konkret tiltag deltager Mærsk i Ocean Cleanups projekt med at udvikle en effektiv løsning til indsamling og fjernelse af plastik på verdenshavene.

Hvad er Ocean Cleanup

Ocean Cleanup er en non-profit organisation og fond, der udvikler teknologier til at fjerne den katastrofale plastikforurening af verdenshavene.

Ocean Cleanup forsøger samtidig at udvikle teknologier, der skal forhindre yderligere plastikforurening af verdenshavene.

Lige nu truer plastikforureningen af verdenshavene hele det biologiske fundament for livet på jorden, som verdenshavene udgør.

Ocean Cleanup blev grundlagt i 2013 af hollænderen Boyan Lamel.

Et passivt indsamlingssystem

Ocean Cleanups indsamlingssystem er et passivt indsamlingssystem.

Det består af en flydende overfladebarriere med et net udspændt ned i havet under barrieren, som plastikken samles i.

Mærsk hjælper Ocean Cleanup - teknologikritik.dk
Ocean Cleanup passivt indsamlingssystem, der driver på havet. Foto: theoceancleanup.com.

Ved hjælp af et drivanker, i form af et faldskærmslignede net, driver Ocean Cleanups indsamlingssystem med havstrøm, bølger og vind gennem overfladen og indsamler en vis mængde plastik.

Ocean Cleanup planlægger at producere og indsætte 60 indsamlingssystemer inden 2021.

Video: The Ocean Cleanup Youtube.

Et test-system med hjælp fra Mærsk

Ocean Cleanup har udviklet et system, der består af en havbarriere, som indkredser og indsamler plastik på havoverfladen.

Den praktiske løsning er en flydende overfladebarriere med et net udspændt ned i havet under barrieren, som plastikken samles i.

Det indsamlede plastik løftes herefter over på Mærsk Transporter skibet.

Det er en løsning, som Boyan Lamel og Ocean Cleanup har udviklet.

Mærsk Transporter

Rederiet Mærsk hjælper Ocean Cleanup og deltager i projektet som aktiv partner.

Selskabet Maersk Supply Services har stillet fartøjet Mærsk Transporter til rådighed for projektet.

Hele den praktiske del af projektet gennemføres ombord på Mærsk Transporter.

Allerede i 2018 deltog Mærsk i en test-mission til Stillehavet sammen med Ocean Cleanup.

Mærsk hjælper Ocean Cleanup
Mærsk Transporter. Foto: theoceancleanup.com.

Mærsk Transporter udlægger barriere og net, der indsamler plastik i overfladen og lige under overfladen.

Den første barriere løsning virkede ikke efter hensigten, så der fulgte en ny udviklings- og testperiode på land.

En velykket test mission

I 2019 gennemførte Ocean Cleanup og Mærsk Transporter så en egentlig test-indsamlingsmission til det område i Stillehavet, der benævnes Great Pacific Plastic Patch.

Her indsamlede Mærsk Transporter ved hjælp af den forbederede indsamlingsbarriere og net ca. 5 tons plastik.

Ocean Cleanups testmission med Mærsk Transporter har vist, at projektet virker.

En ny grøn profil

Mærsk er flere gange blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at nedbringe (sin egen) forurening og udledning af miljøskadelige stoffer fra sin flåde af skibe.

Vi har tidligere nævnt det i en anden artikel om Yara Birkeland – verdens første autonome og eldrevne containerskib.

Denne kritik har fået Mærsk til de senere år at engagere sig mere og mere i bæredygtighed og ‘grønne’ initiativer rettet mod verdenshavene, som for en stor dels vedkommende er Mærsks ‘naturlige’ arbejdsplads.

Så når Mærsk hjælper Ocean Cleanup ved at deltage aktivt i projektet, så varmer det naturligvis alle miljøbevidste sjæles hjerter.

Mette Refshauge fra Mærsk sagde 16. december 2019 til tv2.dk at:

Vi har alle set billederne af plastik, der flyder i verdenshavene, og vores søfolk ser det hver dag.

I samarbejdet med The Ocean Cleanup kan vi bruge vores maritime kompetencer til at adressere et af de store miljøproblemer.

Vi har de sidste 15 måneder støttet projektet og er glade for, at der nu er udviklet et system, som af sig selv opsamler plastik.

tv2.dk