Kategori: teknologihistorie

Teknologikritik – magasin om teknologi

Intro

Magasin om teknologi

Teknologikritik - magasin om teknologi

Teknologikritik handler om teknologi og om teknologiens historie, begrebets udvikling og teknologiens samspil med mennesker og samfund. Teknologikritik handler om andet og mere end selve teknologierne i form af teknikker og tekniske opstillinger, teknomekaniske og -elektroniske artefakter og konstellationer, immaterielle og software baserede teknologier, maskiner, produkter og deres produktionssystemer. Det handler også om de sociale processer, der udspilles, når teknologi møder samfundet, i form af mennesket og dets institutioner, og om hvordan dette møde påvirker og former mennesket. Hermed nærmer Teknologikritik.dk sig "critique" begrebet - hentet fra især litterære og filosofiske domæner, hvor kritik (critique) benyttes som udgangspunkt for en idé-debat og en diskursiv oplysende proces. Vi vil gerne skabe rum og forum for en diskussion om teknologi og om menneskets forhold til teknologi og til hvordan nye teknologier udvikles, indføres i og påvirker samfundslivet. Hvis vi skal påtage os en kritisk og diskuterende rolle i teknologi debatten, så må vi først vide præcis hvad, det er vi taler om og hvad der forstås ved teknologi og teknologiers anvendelse i samfundslivet.