Teknologikritik – et webmagasin om teknologi

Teknologikritik er et magasin om teknologi, der handler om teknologi og om teknologiens historie, udvikling og samspil med samfundet.

Det handler om andet og mere end selve teknologierne i form af teknikker og tekniske opstillinger, tekno-mekaniske og -elektroniske artefakter og konstellationer, immaterielle og software-baserede teknologier, maskiner, produkter og deres produktionssystemer.

Det handler også om de sociale processer, der udspilles, når teknologi møder samfundet.

Det være sig i form af menneskets brug af teknologi, mennesket og dets institutioner, og om hvordan dette møde påvirker og former mennesket.

Hermed nærmer vores forståelse sig critique begrebet, som hentes fra især de litterære og filosofiske domæner.

Her bruges begrebet kritik (critique) som udgangspunkt for en idé-debat og en diskursiv oplysende proces.

Vi vil gerne skabe rum og forum for en diskussion om teknologi og om menneskets forhold til teknologi.

Hvordan udvikles nye teknologier og hvordan indføres de i og påvirker samfundslivet?

Hvis vi skal påtage os en kritisk og diskuterende rolle i teknologidebatten, så må vi først vide præcis hvad, det er vi taler om.

Vi må starte et sted!

Derfor lægger vi ud med 1. del af en forholdsvis lang artikel om teknologibegrebet og dets historie. Læs mere →