Remdesivir er ikke en mirakelkur

Remdesivir er ikke en mirakelkur mod CoVid-19.

Det slår et nyt studie fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO (World Health Organization), der endnu ikke er offentliggjort, fast.

Ifølge flere medier viser den preliminære rapport fra WHO, at Remdesivir ikke er en mirakelkur mod Coronavirus.

Ifølge WHO bidrager Remdesivir ikke til at formindske dødeligheden nævneværdigt.

I en foreløbig konklusion på et studie af de mest anvendte midler til Co-Vid-19 patienter, slår WHOs WHO Solidarity trial rapport fast at:

The main outcomes of mortality, initiation of ventilation and hospitalization duration were not clearly reduced
by any study drug.

WHO: Repurposed antiviral drugs for COVID-19 – interim WHO SOLIDARITY trial results

WHO har behandlet data fra 11.216 indlagte CoVid-19 patienter på 405 hospitaler i 30 lande.

Der har været benyttet følgende midler i behandlingen:

  • Remdesivir
  • Hydroxyklorokin
  • Lopinavir (fixed-dose i kombination med Ritonavir)
  • Interferon-β1a

Ifølge WHOs rapport kan de anvendte lægemidler ikke engang siges at forkorte indlæggelsestiden for indlagte CoVid-19 patienter:

Remdesivir, Hydroxychloroquine, Lopinavir and Interferon regimens appeared to have little or no effect on hospitalized COVID-19, as indicated by overall mortality, initiation of ventilation and duration of hospital stay.

WHO: Repurposed antiviral drugs for COVID-19 – interim WHO SOLIDARITY trial results

Producenten af Remdesivir er ikke enig med WHO

WHOs rapport fik producenten af Remdesivir Gilead til at udsende en pressemeddelelse, hvori virksomheden erklærer, at det vil være risikabelt at konkludere noget endegyldigt udfra WHOs Solidarity trial undersøgelse… især om Gileads Remdesivir middel Veklury.

Gileads pressemeddelelse er mindst ligeså meget et reklameskrift for Veklury, som den er en afstandtagen til WHOs Solidarity trial.

Forbedres ‘time to recovery‘ eller ej?

Remdesivir er ikke en mirakelkur mod CoVid-19, men flere videnskabelige studier har vist, at Remdesivir kan forkorte indlæggelsestiden for nogle CoVid-19 patienter.

I et stort internationalt studie, der blev offentliggjort i det lægefaglige videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine (NEJM), der blev offentliggjort første gang den 22. maj 2020, kunne forskere slå fast, at Remdesivir har en gunstig virkning på det, der kaldes ‘time to recovery‘ tiden. 1

Vi skrev her på Teknologikritik at Remdesivir virker mod Coronavirus i april 2020.

Time to recovery er den tid, der går fra diagnose og indlæggelse til udskrivning fra hospitalet.

Time to recovery effekten af Remdesivir blev yderligere bekræftet i maj 2020, da undersøgelsens mange data var bedre behandlet.

Remdesivir – Final Report

Den 8. oktober offentliggjorde New England Journal of Medicine, (NEJM), så en endelig rapport over det studie, der har været i gang først i Kina, siden over hele verden.

I den endelige rapport, der bygger på data fra i alt 1.062 patienter, slår forskerne fast at Remdesivir forkorter indlæggelsestiden bedre end placebo medicin:

Our data show that remdesivir was superior to placebo in shortening the time to recovery in adults who were hospitalized with Covid-19 and had evidence of lower respiratory tract infection.

NEJM: Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report

Det er et meget lille datamateriale, der benyttes i den undersøgelse, som blev endeligt offentliggjort den 8.oktober 2020 og som fastslår at Remdesivir om ikke andet så forkorter indlæggelsestiden for Corona patienter.

Overfor den undersøgelse står så nu en WHOs Solidarity trial undersøgelse, der siger det modsatte og som hviler på et meget større datamateriale.

Modstridende oplysninger kan være et gode

Der flyder mange forskellige meldinger og udsagn om hvad der virker og hvad der ikke virker mod CoVid-19 i medier overalt i verden.

Det skaber en del forvirring, at der udsendes videnskabeligt funderede rapporter, der modsiger hinanden.

Hvad værre er, er at rapporterne udsendes i flere forskellige (preliminære) versioner, hvor konklusionerne nærmest modsiger sig selv.

Men sådan har det altid været i videnskabshistorien; forskere modsiger hinanden – og nogle gange sig selv…

Det er ikke nødvendigvis et onde, at der flyder de mange (ofte modstridende) oplysninger og ‘fakta’ om vor tids svøbe; Coronavirus.

Der kan muligvis komme noget godt ud af knopskydningen i forskningen om CoVid-19.

Forbedrede behandlingsmetoder og opdagelse af nye virksomme midler mod en sygdom, der har lagt verden ned og som har skabt en helt ny tidsalder; Coronaens tidsalder, kan måske komme gennem trial and error forsøg.

Vi sætter vores penge på den gode og sobre videnskabelige forskning og udvikling af midler og vacciner mod Corona virus.

Ved at bruge både egen og kunstig intelligens kan CoVid-19 besejres.

Lyt ikke til idioter og demagoger

De modstridende rapporter og videnskabelige udsagn øger forvirringen og afspejler muligvis den desperation, der præger vores tid lige nu.

Derfor gælder det nu mere end nogensinde før om at bevare hovedet koldt og fortsætte både forskning og udvikling af vacciner mod CoVid-19.

Lad være med at lytte til de idioter, der påstår at man da bare kan drikke eller injicere noget toiletrens – også selvom en af dem kalder sig Præsident…

1: Den omtalte rapport er offentliggjort i flere versioner på NEJMs hjemmeside, mens andre versioner er forsvundet.
Vi skal ikke gøre os kloge på hvilket lys det sætter på den videnskabelige redelighed...