Nye regler for førerløse biler i USA

Nye regler for førerløse biler i USA er muligvis på vej.

De amerikanske myndigheder for trafiksikkerhed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) signalerer nu, at der muligvis vil komme en række tilpasninger af reglerne, så førerløse og autonome biler kommer til at passe bedre ind i regelsættet.

I en pressemeddelelse den 17. marts 2020 varsler NHTSA et Historic first step for the agency to remove unnecessary barriers to motor vehicles equipped with automated driving systems.

I et længere og uddybende notat fra NHTSA beskrives en række steder i regelsættet, hvor der er et behov for modernisering og tilpasning til den nye digitale autonome virkelighed – også når det gælder trafiksikkerhed.

Regler, der ikke længere giver mening

Den amerikanske transportminister Elaine L. Chao beder på NHTSAs hjemmeside, om offentlighedens syn på spørgsmålet om det giver mening at forlange fysiske styrings- og kontrolenheder, (rat, pedaler, sidespejle osv.) i autonome køretøjer:

This proposal seeks public comment on the Department’s efforts to improve safety and update rules that no longer make sense such as requiring manual driving controls on autonomous vehicles,

NHTSA

Nye regler for førerløse biler vil kunne bane vejen for produktion af ‘street legal‘ førerløse autonome køretøjer.

Google Car, Waymo, UBER og mange flere

Det er mere end ti år siden at Google begyndte at teste deres førerløse og selvkørende bil Google Car for første gang i USA.

Nye regler for førerløse biler i USA - teknologikritik.dk
Tidlig prototype af Google Self-Driving Car. Foto: © Google

Siden da er udviklingen af førerløse og autonome biler eksploderet og på et tidspunkt var alle bilfabrikanter med respekt for sig selv optaget af udvikling af førerløse autonome biler.

Flere delstatsmyndigheder i USA har givet tilladelser til test af kørsel med førerløse autonome biler på offentlige veje i USA, men det er ikke rigtig kommet videre end til forsøgsstadiet.

I Californien har man tilladt forsøg med førerløse biler på offentlig vej gennem en indhentelse af en årlig licens.

I Arizona var det nok at udviklerne af førerløse biler underskrev nogle papirer om deres testbilers interaktion med forskellige trafikregler mv.

Skræmmeeksemplerne

Det er måske meget godt at de regler – i hvert fald lige nu – forhindrer at de selvkørende bil slippes løs i trafikken.

I 2016 kørte en UBER bil over for rødt lys i et gadekryds i San Francisco, Californien, USA.

I marts 2018 i delstaten Arizona blev en kvinde dræbt i trafikken af en selvkørende UBER-bil på trods af der sad en kontrollant på førersædet under kørslen.

Det fik Arizonas guvernør til fuldstændig at forbyde UBERs test i delstaten.

Skrappe regler

Udviklingen af førerløse autonome biler i USA er foregået selvom USAs skrappe regler for trafiksikkerhed og køretøjer forhindrer at de autonome selvkørende biler kan produceres og gives fri i trafikken i USA.

Der findes mere end 60 forskellige standarder og regelsæt for al biludvikling og design i den amerikanske bilindustri og for importerede biler til USA.

Sådan har det været lige siden National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) blev oprettet i 1970 af den amerikanske kongres.

En af grundreglerne for al biltransport i USA forudsætter, at der skal være en person bag et rat i ethvert køretøj på de amerikanske landeveje.

Reglerne siger også at der skal være et rat i ethvert køretøj.

I sidste uge foreslog National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) for første gang finjustering af køretøjets sikkerhedsregler for at lette vejen for den udbredte brug af selvkørende biler.

Definitionen af en fører af et køretøj

En af de vigtigste tilpasninger af reglerne, som NHTSAs notat om nye regler for førerløse biler i USA stiller i udsigt, handler om definitionen af en fører af et køretøj.

Der vil ikke blive lavet om på selve definitionen af hvad en fører af et køretøj er.

En fører af et køretøj er den instans eller entitet, der fører, (altså kører) køretøjet.

Der lægges i notatet fra NHTSA op til at definitionen af denne entitet kan udvides til også at omfatte ikke-menneskelige førere af et køretøj – for eksempel softwarebaserede systemer eller entiteter, der fører et køretøj.

Frist for indsigelser

NHTSA stiller en to-måneders frist i udsigt for alle udviklere af førerløse autonome køretøjer til at komme med indsigelser, forslag og kommentarer til planerne om regelændringerne.

Skriv en kommentar