Kan Remdesivir bruges mod Coronavirus?

Forskere og sundhedsstyrelser over hele verden er gået i gang med at undersøge og teste en lang række lægemidler i håbet om at finde en kur mod Coronavirusset CoVid-19.

Et af dem, et eksperimentalt lægemiddel Remdesivir, er nu for alvor i søgelyset som en mulig kur mod Coronavirus.

Remdesivir testes lige nu i en række kliniske forsøg i Kina, USA, Italien og her i Danmark.

Kan Remdesivir bruges mod Coronavirus?

Remdesivir blev oprindelig udviklet under arbejdet med at finde lægemidler mod Ebola og også mod flere andre typer Corona virus, f.eks både SARS-CoV-2 og MERS-CoV.

SARS står Severe Acute Respiratory Syndrome, og MERS står for Middle East Respiratory Syndrome.

Det amerikanske biotech firma Gilead har fået den amerikanske lægemiddelstyrelse FDAs tilladelse til at udføre såkaldte fase 3 kliniske forsøg med Remdesivir til behandling af CoVid-19 smittede.

Patient helbredt med Remdesivir i USA

I Italien har læger som en desperat sidste mulig behandling brugt Remdesivir på alvorligt syge og døende patienter.

I USA er der ifølge The Guardian rapporter om en vellykket behandling med Remdesivir af en alvorligt syg 35-årig mand.

Så i et enkelt tilfælde, har det vist sig, kan Remdesivir bruges mod Coronavirus.

Men det er endnu for tidligt at sige noget om hvorvidt midlet kan udgøre en effektiv kur for de mange CoVid-19 tilfælde over hele verden.

Paneuropæiske forsøg ledes fra Rigshospitalet

Den europæiske indsats for at finde et effektivt middel mod CoVid-19 ledes og koordineres fra Rigshospitalet i København af professor og overlæge Jens Lundgren fra Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

Efter dyreforsøg med Remdesivir ser det ud til at midlet kan gøre en forskel.

Remdesivir ser ud til at kunne bremse viruspartiklernes formering i forsøgsdyrs celler og dermed bremse en infektion.

Til Politiken siger Jens Lundgren:

Vores håb er, at medicinen også kan virke på mennesker, der er inficeret med den aktuelle coronavirus, som plager verden lige nu, fordi den genetisk set har ganske meget til fælles med de to andre coronavirusser, som forårsager SARS og MERS.

Så nu må vi krydse fingre for, at den virker hos de patienter, hvor infektionen har udviklet sig til en alvorlig og livstruende lungebetændelse.

Politiken

Remdesivir er ikke et godkendt lægemiddel i Danmark.

Den vellykkede behandling med Remdesivir på en enkelt mandlig patient i USA giver fornyet optimisme om at disse forsøg er den rigtige vej at gå.

Kan Remdesivir bruges mod Coronavirus? teknologikritik.dk
Foto: Centers for Disease Control and Prevention / Wikimedia.

Alt i arsenalet testes

Lige nu udføres der forsøg med adskillige lægemidler overalt i verden.

Professor i folkesundhed Lone Simonsen fra Roskilde Universitet udtrykker til tv2.dk tilfredshed med den brede indsats for at finde midler mod Coronasmitte:

Jeg er glad for, at de tester alt, hvad de har i arsenalet.

Eksperimenterende forsøg med for eksempel remdesivir beror på en afvejning mellem risikoen, hvis man gør noget, og risikoen, hvis man ikke gør.

TV2

Malaria midler er under luppen

Det er ikke kun Remdesivir der testes for at finde et lægemiddel, der kan bruges mod CoVid-19.

I flere lande testes malariamidlet Hydroxklorokin allerede.

Hydroxklorokin er et derivat af et andet malariamiddel Klorokin.

Både Klorokin og Hydroxklorokin er kendt for at give bivirkninger.

Hydroxklorokin giver færre bivirkninger end Klorokin, der er kendt for at kunne give voldsomme og i enkelte tilfælde livstruende bivirkninger.

Klorokin bruges ikke i Danmark.

Kinesiske studier

En kinesisk forskergruppe har netop offentliggjort et studie med Hydroxyklorokin i tidsskriftet Nature.

Her beskriver forskergruppen hvordan de har evalueret både Klorokin og Hydroxyklorokin som tilgængelige lægemiddel kandidater til behandling af Corona smitte.

Forskergruppen afskriver Remdesivir ud fra en betragtning om at midlet ikke er tilgængeligt i så store kvanta, så det vil kunne gøre en forskel nu og her:

However, as an experimental drug, remdesivir is not expected to be largely available for treating a very large number of patients in a timely manner. 

Nature

Forskergruppens vellykkede dyreforsøg med Hydroxyklorokin får gruppen til at konkludere, at Hydroxyklorokin er en oplagt kandidat til at gå videre med kliniske forsøg med Corona smittede patienter.

Både fordi midlet viser sig at have en effekt mod CoVid-19 virus og fordi midlet allerede er produceret i store mængder over det meste af verden.

In conclusion, our results show that HCQ, [ Hydroxyklorokin] can efficiently inhibit SARS-CoV-2 infection in vitro. In combination with its anti-inflammatory function, we predict that the drug has a good potential to combat the disease. 

Nature

Lige nu fokuseres indsatsen på Rigshospitalet på Remdesivir som det mest effektive lægemiddel, færrest bivirkninger, mod Coronasmitte.

Men hvis Remdesivir ikke er tilgængeligt i større mængder, så kan det jo blive nødvendigt at gå andre veje.

Det kommer an på hvor dan situationen udvikler sig.

I Italien og Spanien er situationen med Coronasmitten nærmest ude af kontrol og de to landes sundhedssystemer er truede.