Yara Birkeland – verdens første autonome containerskib

Yara Birkeland, der er verdens første autonome containerskib, stævner snart ud fra Kongsberg skibsværftet i Kongsberg, Norge.

Projektet er fantastisk – både med hensyn til anvendte teknologier og med hensyn til potentialet for den samlede anvendte teknologi – og for skibsfarten generelt.

YARA Birkeland bliver verdens første el-drevne containerskib, der sejler autonomt uden nogen afgivelse (zero-emission) af miljøskadelige stoffer! Sådan!

Det er det norske skibsværft Kongsberg i Kongsberg, Norge, der er ansvarlig for udvikling og levering af alle de teknologier, herunder sensorer og integration, der kræves til fjernbetjening og autonom drift af skibet.

Hertil kommer skibets elektriske drev, batterier og kontrolsystemer.

Et stort potentiale

Mogens Blanke, professor ved Institut for Elektroteknologi ved DTU, mener at for den kystnære tunge skibstrafik vil autonome containerskibe have et meget stort potentiale.

Ifølge Mogens Blanke er Yara Birkeland et vigtigt skridt mod automatiseret skibstrafik.

I tilfældet Yara Birkeland, er der nogle meget synlige økonomiske fordele. Folkene bag siger selv, at skibet kan transportere 120 containere for samme pris som en lastbil kan transportere en enkelt.

De besparelser handler blandt andet om løn. For skibet kræver færre hænder. Både ombord, men også i forhold til de mange lastbilchauffører, der i dag kører med gødningen.

Ifølge Mogens Blanke vil kombinationen af elektrificeret fremdrift og den lave hastighed give en meget høj energieffektivitet og meget lavere driftsomkostninger.

En helt ny type containerskib

Yara Birkeland er bestilt af den norske gødningproducent Yara, der er en af verdens største eksportører af gødningsprodukter til især landbruget.

Skibet skal sejle kystnært – og langsomt. Dvs. det er ikke et oceangående containerskib.

Skibet bliver ca. 80 m. langt og ca. 15 m. bredt.

Skibets fart bliver ca. 13 knob på toppen med en cruise hastighed på ca. 6 knob.

Yara Birkeland sender hvert år tusindvis af containere med gødnings produkter ud på landevejen fra deres fabrikker ved Porsgrunn og Glomfjord i Norge.

Efter planen skal skibet transportere 40.000 containere om året fyldt med gødning langs den norske kyst.

Hele processen fra containerne lastes til de losses igen skal efter planen være fuldautomatiseret.’

Det bliver en rent batteridrevet løsning, som er forberedt på automatiseret og ubemandet drift“, skriver Kongsberg på deres hjemmeside.

Skibets battery-pack, (big one!) bruges som ballast i stedet for traditionelle ballasttanke, der udgør endnu en miljøbelastende faktor ved skibstrafik.

En game changer

Vi tror her på Teknologikritik at elektrisk skibsfart er fremtiden..!

Mulighederne for for alvor at få gjort noget ved en meget stor forureningskilde; nemlig både den oceangående (og den kystnære) skibstrafik, er en lavthængende frugt, at vi er begejstrede over at der endelig er nogen, der rent faktisk udvikler praktisk anvendelige autonome ‘zero-emission’ løsninger til skibsfarten.

Men vejen dertil er endnu ikke brolagt med guld og grønne skove.

YARA Birkeland – verdens første autonome containerskib findes endnu kun i en skalamodel og Kongsberg tester indtil videre ikke andet end deres skalamodel.

Teknologierne bag selvkørende biler har fået et hårdt slag efter Ubers fatale ulykke i USA.

Selvom der er stor afstand mellem de anvendte teknologier, der driver selvkørende biler, og de teknologier, der skal drive den autonome elektriske skibsfart, så er  der en række sammenfald i grundteknologier.

Der udvikles i begge tilfælde en række navigationssystemer, en række software løsninger og der udvikles en række fail-safe systemer.

Risiciene ved ulykker med autonome skibe har katastrofalt potentiale.

Et vildfarent containerskib lastet med hundrede tusind tons gødning udgør så stor en potentiel risiko, at scenariet nærmest ikke kan overskues.

Alligevel er vi begejstrede ved tanken om de især miljømæssige gevinster, der vil være ved ‘zero-emission’ skibstrafik.

Vi mener, modsat Mogens Blanke, (med al respekt), at det især er de miljømæssige gevinster, der skal drive udviklingen.

Det er for tidligt til at sige om det samlede omkostningsniveau ved autonom og elektrisk skibsfart på kort sigt bliver billigere – måske på lang sigt.

De miljømæssige gevinster vil være tilstede fra dag et og de er som nævnt en meget lavthængende frugt.

Det vil betyde, at udledningen af skadelige stoffer fra både vejtransport og fra skibsfart reduceres betydeligt.

Det vil også (potentielt) give forøget trafik sikkerhed på vejene.

Kom så ind i kampen!

Uden at ville pege fingre af nogen kan vi her på teknologikritik.dk, ikke lade være med at tænke på rederiet Mærsk og selskabet Mærsk Container.

Rederiet Mærsk og Mærsk Container har (synes vi) en særlig forpligtigelse til at deltage i udviklingen af elektriske (oceangående) containerskibe.

Årsagen er det faktum, at Mærsk udleder en rigtig stor andel af de skadelige stoffer, som den oceangående skibsfart står for.

Vi ved, at Mærsk har gjort meget for at reducere brændstofforbruget på deres skibe – ifølge politiken.dk har Mærsk på otte år reduceret sit CO2 udslip med samme mængde som hele resten af Danmark udleder. Tallet er fra 2015.

Det tal siger (også) noget om hvor store mængder skadelige stoffer, der oser fra Mærsk…

Vi ved, at Mærsk Majestic reducerer emission af skadelige stoffer ved at stoppe alt unødvendigt udstyr… når det ligger til kaj…

Ligesom med civil lufttrafik, så er det meningen, at containerskibe skal bruge så kort tid i havn som muligt – pengene tjenes når fartøjerne enten flyver eller sejler…

Måske er Mærsk i fuld gang med at udvikle flere miljøvenlige løsninger til deres containerforretning – når den er til søs. Det håber vi!

Opdatering 10/1 2020: Læs også Mærsk hjælper Ocean Cleanup i bestræbelserne på at reducere mængden af plastikaffald i verdenshavene.

Video: Yara Birkeland