Gennembrud indenfor fusionsenergi

Forskere ved det amerikanske Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) i Californien i USA, har netop offentliggjort deres seneste gennembrud indenfor fusionsenergi.

Det er lykkedes at opnå den såkaldte fusiontænding, eller fusion antænding, (engelsk: fusion ignition) i en forsøgsopstilling, hvor den energi, der forbruges af systemet for første gang er mindre end den energi, der afgives ved fusionen i forsøgsopstillingen.

Det vil sige at målet for forskningen i fusionsenergi; at opnå en netto energigevinst ved en fusionsproces, nu er mulig andre steder end ved fusionsprocesserne i en stjernes kerne.

Fusion antænding

Fusion antænding, eller fusiontænding, er det punkt, hvor en nuklear fusionsreaktion bliver selvbærende.

Det sker når den energi, der produceres ved fusion, er større end det energiforbrug, der skal tilføres for at sætte fusionsprocessen i gang.

Ifølge det amerikanske energiministerium blev der tilført 2,05 megajoule energi til forsøgsopstillingens centrale del, en lille beholder, et såkaldt hohlraum, med en ært på et peberkorns størrelse bestående af hydrogen isotoperne deuterium og tritium.

Ved eksperimentet blev 192 laserstråler af en meget høj intensitet fokuseret i dette hohlraum hvorved temperaturen steg til ca. 3 millioner af grader celcius.

Derved dannes en ‘suppe’ af røntgenstråler, der når præcisionen er tilstede, får ærten til at implodere hvilket altså medførte en fusion af brintatomerne til helium atomer.

Fusion antændingen producerede ifølge DOE en energimængde på 3,15 megajoule, som hermed opfylder betingelsen om større energiproduktion end energiforbrug.

Når antændelse er nået, er den eksterne energi, der er nødvendig for at opvarme brændstoffet til fusionstemperaturer, ikke længere nødvendig.

Solen på jorden

Der er stadig lang vej til et egentligt gennembrud indenfor en fredelig civil bemestring og udnyttelse af fusionsenergi.

Gennembruddet, som forskerne fra LLNL har opnået med deres forsøg, er endnu et stadie på den lange vej mod en praktisk anvendelse og udnyttelse af fusion, der skal foregå her på jorden og ikke i solens kerne.

Der er stadig meget lang vej til de første rentable og sikre fusionskraftværker.

Nu er endnu et skridt taget.

I en forsøgopstilling, hvor en principiel fusion antænding har vist sig mulig, er lykkedes for forskere og teknikere at genskabe solen på jorden.