Batteritog i Danmark

De første batteritog i Danmark kan snart være en realitet.

Danmarks første batteridrevne passagertog kommer ud at køre i 2024 – hvis den nuværende planlægning og projektering holder.

Selskabet Midtjyske Jernbaner vil investere i et antal batteridrevne tog, der skal køre på Lemvigbanen, der går mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn, som selskabet er operatør på.

Samtidig planlægger regeringen at indkøbe fire batteridrevne tog til at køre på den statslige jernbane mellem Holstebro og Skjern, som Midtjyske Jernbaner også driver.

Det er beskrevet i regeringens udspil Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035, der blev offentliggjort i den 8. april 2021.

Hvad er et batteritog?

Et batteritog, eller et BEMU tog, som det hedder i dag, battery electric multiple unit, er et batteridrevet togsæt, der består af flere vogne.

Toget får elektrisk strøm til al drift af toget fra genopladelige batterier ombord på togsættet.

Batteritog i Danmark
Pantograf på DBAG 423 tog. Foto: High Contrast. CC BY 3.0 de

Nogle typer BEMU batteritog trækker strøm via en såkaldt Pantograf.

En Pantograf, eller strømaftager, er en er et rombe-formet kontaktpunkt, der kan hæves og sænkes op til elektriske køreledninger.

Herved skabes der elektrisk forbindelse mellem køreledning og togsæt.

Pantografen på et batteritog overfører elektricitet fra en køreledning til opladning af batteritogets batterier under kørslen, mens andre oplader batterierne fra ladestationer.

Pantografer har i tidens løb været udbredt på togsæt, trolleybusser og sporvogne.

Moderne Pantografer er ofte udformet som halve romber og kaldes derfor halvpantograf.

Grøn, miljøvenlig og bæredygtig transportform

På grund af den rivende udvikling indenfor genopladelig batteriteknologi, hvor der forskes i flere nye batteriteknologier, og den tiltagende grønne omstilling over hele verden, er elektriske tog, herunder batteritog, blevet en attraktiv løsning til togdrift i hele verden.

Emissionsniveauet for elektriske tog er nærmest lig nul, hvilket gør batteridrevne tog, der kan bruge grøn strøm til genopladning af batterier, til en særligt bæredygtig transportform.

Batteritog i Danmark

Der vil blive skrevet Danmarkshistorie, når de første batteritog ruller ud fra de midtjyske stationer i 2024.

Der har ikke tidligere kørt batteridrevne passagertog på de danske jernbaner.