Det første fly med ion-motor

Det er lykkedes for forskere på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, Massachusetts i USA at få et fly med en ion-motor uden bevægelige dele i luften.

Flyet har et vingefang på fem meter og vejer ca. 2,5 kg.

Indtil videre har flyet kun fløjet indendørs i MITs største sportshal.

Flyet fløj ca. 60 meter den første gang flyet gennemførte en stabil og vedvarende flyvning – sustained, steady flight.

Strækningen er identisk med den brødrene Wright fløj på deres fjerde flyvning med Wright Flyer.

Den netop overståede første flyvning har muligvis samme potentiale for flyvningens udvikling som Brødrene Wright første flyvninger 14. til 17. december 1903 i Kitty Hawk, North Carolina i USA.

This is the first-ever sustained flight of a plane with no moving parts in the propulsion system, says Steven Barrett, associate professor of aeronautics and astronautics at MIT.

This has potentially opened new and unexplored possibilities for aircraft which are quieter, mechanically simpler, and do not emit combustion emissions.

Elektro-aerodynamik

MITs fly er et resultat af mange års forskning i et aerodynamisk princip, der kaldes det elektro-aerodynamiske princip.

I 1920’erne observerede den amerikanske opfinder Thomas Townsend Brown, at ved at skabe et kraftigt elektrisk spændingsfelt mellem to elektroder, kan der opstå en såkaldt ioniseret ‘vind’ af elektrisk ladede partikler, der ‘skubber’ eller overfører energi til ikke-ladede partikler i den omgivende luft.

Det fænomen Brown påstod at have observeret kaldte han selv for Bielefeld-Brown effekten.

Bielefeld-Brown effekten er, som navnet antyder, betegnelsen for resultatet af de undersøgelser og eksperimenter, som Brown påstod han udførte sammen med professor Paul Alfred Biefeld ved Denison Universitetet i Ohio, USA i 1920’erne.*

Rettelig beror fænomenet på elektro-hydrodynamik, der igen kan føres tilbage til den tyske fysiker Ferdinand Frederic Reuss studier om elektrokinese i begyndelsen af 1800-tallet.

Elektrokinese ligger f.eks. til grund for den analysemetode, der kaldes elektroforese.

Det første fly med ion-motor

Denne energi, der er i den ioniserede strøm af partikler mellem elektroderne på flyet, kan omsættes til fremdrift (propulsion).

Ved at placere elektroderne asymmetrisk i en stak med positivt ladede og en anden med negativt ladede elektroder, skabes en øget strøm af partikler i den ioniserede vind, der flyder fra den ene række elektroder til den anden.

De ioniserede partikler, der strømmer fra den ene elektrode til den anden ‘skubber’ til den omgivende luft i forhold til flyet, så der opstår bevægelse (thrust).

Det er præcis sådan alle propel- og jetfly fungerer; der er en motor på flyet, der skubber til den omgivende luft, så flyet får fremdrift.

1: Denison Universitet har udtalt, at de ikke har nogen dokumentation for Brown påstande.

Kilde: MIT.