Insight mission til Mars

I aften kl. ca. 21.00 dansk tid lander NASAs Insight landingsfartøj på Mars overflade.

Det sker efter en tur på seks måneder i rummet, hvor fartøjet har tilbagelagt i alt 479 millioner på vejen fra Jorden til Mars.

Når sonden rammer Mars atmosfære sker det med ca. 20.000 km/t.

I løbet af kun 7 minutter skal sonden reducere sin hastighed til kun otte km/t. under selve landingen.

Mission skal give indblik

Missionens og sondens navn Insight er valgt på grund af missionens tema og hovedformål:

Hvorfor er Mars og andre sten planeter formet som de er?

Tidligere missioner til Mars har fokuseret mest på undersøgelser og registrering af Mars overflade og de fænomener og objekter, der findes her.

De tidligere missioner har kun haft udstyr med til at kradse lidt i Mars overflade.

InSight missionen skal meget mere; den skal udforske Mars undergrund.

Insight sonden har medbragt en seismograf, eller seismometer, der bla. kan registrere og måle rystelser i Mars undergrund.

Resultaterne fra de seismiske undersøgelser kan i sidste ende givee t svar på om Mars har en kold eller varm kerne.

Til dr.dk siger siger Morten Bo Madsen, lektor og planetfysiker ved Niels Bohr Institutet:

Missionens navn er velvalgt.

Ideen med missionen er at kigge ind i Mars. Man vil gerne undersøge, hvilke aktiviteter der er i det indre af Mars.

Hvordan ser kernen ud? Er der stadig en del, der er flydende? Og hvordan er varmestrålingen?

InSight skal også sende en medbragt sonde op til fem meter ned i undergrunden for bla. at måle varmen i Mars undergrund og hvordan Mars’ klippegrund og andet materiale leder varme.

Sonden har et indbygget lod, der kan hæves og sænkes, så det slår hårdt ned på sonden, mens det udsender varmeimpulser.

Insight måler spredningen af varmeimpulserne, så NASAs forskere bliver bedre i stand til at forstå hvordan undergrunden på Mars leder varme.

Se Insight missionens landing LIVE

NASA sender LIVE fra Mars InSight Mission.

Man kan følge landingen via dette link.