Første farvefoto af Ultima Thule

NASAs New Horizons sonde har optaget det første farvefoto af Ultima Thule

Billedet viser et rødligt objekt, der kan minde om en snemand eller en bowling kegle med en mindre hoved-sektion, og en større krops-sektion.

Samlet måler objektet 32 x 16 kilometer og roterer om sin egen længdeakse på ca. 16 timer.

Ultima og Thule – oprindelig to objekter

Ud fra de første billeder kan NASAs team konkludere, at Ultima Thule temmelig sikkert består af to objekter, der nu er samlet i et objekt; Ultima Thule.

Et mindre objekt er på et tidspunkt stødt sammen med et større objekt, så der er dannet et samlet snemands- eller bowlingkegle-lignende objekt.

Det hidtil mest detaljerede billede af Ultima Thule. Foto: NASA/Johns Hopkins University APL / Southwest Research Institute.

Til venstre ses det hidtil mest detaljerede billede af Ultima Thule.

Det første farvefoto af Ultima Thule er optaget med LORRI, Long-Range Reconnaissance Imager, d. 1. januar 2019 i en afstand af 28.000 kilometer med en opløsning på 140 meter per pixel.

LORRI betragtes som ‘the eagle eyes’ på New Horizons og optog en række højopløste billeder af bla. overfladen på dværgplaneten Pluto på sin færd mod Ultima Thule i Kuiper Bæltet.

På den afstand er LORRI’s billeder bedre end Hubble teleskopets og på billederne kan der skelnes mellem objekter på 50 meter

Fire forskellige visualiseringssystemer med ombord

Der findes fire forskellige systemer til visualisering ombord på New Horizons.

Første farvefoto af Ultima Thule - teknologikritik.dk
Illustration: NASA / teknologikritik.dk

To egentlige kameraer:

LORRI – Long-Range Reconnaissance Imager

MVIC – Multispectral Visible Imaging Camera

To spektrometre:

ALICE – Ultraviolet Imaging Spectrometer

LEISA – Linear Etalon Imaging Spectral Array

LORRI – Long-Range Reconnaissance Imager

LORRI kan bedst sammenlignes med et kamera med en meget stærk telelinse.

Det består af et teleskop med et spejl på 20,8 cm., der er fokuserer lyset ind på en CCD sensor.

Linsen (teleskopet) har en fast åbning og brændvidde på f/12.6.

Der fokuseres på et objekt ved at dreje hele New Horizons sonden, så den vender mod objektet.

MVIC – Multispectral Visible Imaging Camera

MVIC er et delkomponent i RALPH modulet på New Horizons.

MVIC kameraet fokuserer lys ind på 7 CCD sensorer – tre pankromatiske (sort-hvid) og fire farve.

MVIC kameraets billeder er blandt andet blevet brugt til at lave stereo-billeder af topografien på Ultima Thule.