Boeing CST-100 Starliner

Boeing CST-100 Starliner er en ny næste-generations genbrugelig rumkapsel til transport af mandskab til og fra lave kredsløb om jorden.

Starliner kapslen er designet og udviklet af Boeing i samarbejde med NASAs Commercial Crew Development program.

Starliner kapslen skal blandt andet bruges til transport af mandskab til den Internationale Rumstation ISS, der er i kredsløb om jorden.

Kapslen skal også kunne bruges til kommercielle formål, f.eks. transport af mandskab til den planlagte kommercielle Bigelow Commercial Space Station.

Et sæde til en rumturist

Boeing CST-100 Starliner kapslen har et sæde, der er reserveret til en enkelt rumturist.

Kontrakten mellem Boeing og NASA tillader Boeing at markedsføre og sælge en plads på Starliner til en privatperson.

Nasa og Boeing er ikke de første med den slags planer.

SpaceX har for længe siden offentliggjort deres planer om samme slags rumturisme ombord på SpaceX Dragon 2 kapslen.

NASA planlægger at købe en plads ombord på enten Starliner eller Dragon 2 kapslen til et kortvarigt ophold på ISS, som NASA vil udbyde til salg.

En helt ny rumkapsel

Starliner er en helt ny såkaldt ‘next-generation‘ rumkapsel til transport af astronauter til rummet og til rumstationer i kredsløb om jorden.

Kasplen kan transportere op til syv astronauter og gennemføre missioner i kredsløb om jorden i op til syv måneder.

Boeing CST-100 Starliner - teknologikritik.dk
Autonom docking
Genbrugelig kapsel
Plads til syv
Landing på hårdt underlag

Ill.: boeing.com. Hotspots: teknologikritik.dk

Starliner opererer 100% autonomt under docking med andre rumfartøjer eller rumstationer i kredsløb om jorden.

Kapslen har en diameter på 4,56 meter, hvilket gør Starliner lidt større end f.eks Apollo programmets kommando modul.

Starliner er konstrueret uden svejsninger og kan ifølge Boeing genbruges op til 10 gange.

Der er wi-fi til mandskabet ombord.

Starliner bliver både NASAs første genbrugelige rumkapsel, og NASAs første kapsel, der kan lande på en hård overflade på jorden.