James Webb Space Telescope

Den 25. december 2021 sendes James Webb Space Telescope (JWST) ud i rummet ombord på en Ariane 5 raket.

Opsendelsen er planlagt til at finde sted den 25. december 2021 kl. ca. 13.20 (dansk tid) fra den europæiske rumfartsorganisation ESAs opsendelsesfaciliteter i Fransk Gyana på den Caribiske kyst i Sydamerika.

Målet for opsendelsen er det såkaldte Lagrange L2 punkt, der ligger i en afstand på ca. 1.500.000 kilometer fra Jorden.

JWST er det største rumteleskop, der hidtil er udviklet og betegnes som NASAs seneste ‘flagship’ mission.

Teleskopet skal supplere et andet af NASAs ‘flagship’ projekter, nemlig Hubble teleskopet, der har kredset om jorden siden opsendelsen i 1990.

Teleskopet er udviklet i et samarbejde mellem rumfartsorganisationerne NASA, ESA og CSA.

Et helt nyt rumteleskop

De to rumteleskoper tåler ikke rigtig nogen sammenligning udover de begge kaldes rumteleskoper.

Hubble er et rumteleskop i lavt kredsløb om jorden.

Webb teleskopet ‘parkeres’ ved Lagrange L2 punktet i et kredsløb om solen, der er synkroniseret med jordens kredsløb om solen.

Hubble teleskopet har instrumenter, der ‘ser’ synligt lys, ultraviolet lys og nær-infrarødt lys til observationer.

Webb teleskopet bruger kun det langbølgede spektrum, hvilket vil sige fra synligt langbølget orange og rødt lys til infrarødt lys.

JWST teleskopet kan med sit store guldbelagte spejl observere lys, der er så ‘gammelt’, så det er præget af såkaldt rødforskydning.

Det er lys, der kommer helt tilbage fra universets fødsel.

Rødforskydning af lyset er en konsekvens af universets stadigt forøgede udstrækning, (universet udvider sig), og den lange afstand (meget lange) mellem lyskilden og observationspunktet.

Det var Edwin Hubble, der i begyndelsen af forrige århundrede som den første observerede at galakser fjerner sig fra jorden – blandt andet ved at se på rødforskydningen af lyset fra galakserne.

Hermed kunne Hubble konkludere at universet som sådan måtte udvide sig.

På baggrund af Hubbles observationer, Einsteins relativitetsteori samt Alexander Friedmanns og Georges Lemaîtres beregninger blev det almindeligt anerkendt at universet udvider sig.

Et meget større og meget anderledes spejl

James Webb Space Telescope - teknologikritik.dk
Spejlet på JWST teleskopet har et overfladeareal, der er ca. seks gange større end Hubble teleskopet. Ill.: NASA / teknologikritik.dk

JWST teleskopets spejlareal er ca. seks gange større end Hubble teleskopet.

Hvor Hubbles spejl er 2,4 meter i diameter, måler JWST 6,5 meter i diameter.

Hubble bruger et glasspejl, der er coated med ultratynde lag af aluminium og magnesium flourid.

Spejlet på James Webb Space Telescope er opbygget af i alt 18 hexagonale elementer, der sidder i en såkaldt honeycomb struktur.

Hver element består af en sekskantet (hexagonal) plade af beryllium, der er belagt med guld.

Tilsammen danner strukturen et spejl på 25,4 m2.

Følg opsendelsen af James Webb Space Telescope