Ingenuity leverer data til 3D billede af Mars

Mars helikopteren Ingenuity har på sin 10. flyvning leveret nye 3D data af Mars overflade.

Denne gang har Ingenuity leveret data, der har sat NASAs ingeniører i stand til at frembringe et 3D billede af Mars overflade.

Den 24. juli 2021 optog Ingenuity de data , der gjorde det muligt at producere et såkaldt Anaglyfisk billede, eller et 3D billede af Mars overflade.

Ingenuity har indtil nu fløjet mindst 10 kendte missioner henover Mars.

Kun muligt ved hjælp af en helikopter

Mars helikopteren Ingenuity ankom til Mars i februar 2021 ombord på NASAs delvist autonome og fjernstyrede udforskningskøretøj Perseverance.

Perseverance roveren kan også tage stereoskopiske (anaglyfiske) billeder af Mars overflade.

Men det er kun fordi, der er en helikopter med på missionen, at 3D billeder fra luften er mulige.

Igenuity fløj på sin 10 flyvning henover Jezero krateret på Mars.

Her optog helikopterens RTE kamera to billeder af nogle klippeformationer i Jezero krateret på Mars.

Ingenuity optog de to billeder med nogle få meters mellemrum fra en højde på ca. 12 meter (40 fod).

Det vil sige at helikopteren først tog et billede og derefter skiftede position på nogle få meter, og optog næste billede.

Det har muliggjort dannelsen af et 3D billede.

Ikke nogen ny teknologi

Anaglyfiske, eller stereoskopiske billeder, som vi i dag bedst kender som 3D billeder, er ikke nogen ny opfindelse.

I midten af 1800-tallet beskrev den tyske opfinder Wilhelm Rollmann et Farbenstereoskop, hvor billeder (af enhver art), med en forskudt rød-grøn farvelægning giver en 3D effekt, når billedet ses gennem briller med forskelligt farvede glas.

Der er gennem tiden eksperimenteret meget med hvilken farvelægning af billedet og hvilke farvede brilleglas, der giver den bedste 3D effekt.

3D billede af Mars - teknologikritik.dk
Billige 3D briller af pap og plastik. Foto: Snaily. CC BY-SA 3.0

Den første tredimensionelle anaglyfiske (3D) film, (med levende billeder) blev skabt af William Friese-Green i 1889.

Den første offentlige biograf forestilling af en 3D film fandt sted den 27. september 1922 på Ambassador Hotel Theater i Los Angeles.

Her blev Nat G. Deverichs og Harry K. Fairalls The Power of Love fra 1922 vist for et betalende publikum. Filmen er siden gået tabt.

Det var først i 1950’erne at begrebet 3D film blev almindeligt kendt og accepteret som betegnelse for stereoskopiske eller anaglyfiske film.

3D billede af Mars fra luften

Alt hvad NASAs ingeniører og teknikere gennemfører med Perseverance missionen på Mars skriver på en eller anden måde historie.

Uden Ingenuity ville 3D billederne oppe fra den tynde atmosfære over Mars ikke være mulige.

3D billederne er et gennembrud i udforskningen af Mars overflade.

NASA er nu i gang med at forberede Perseverance roverens første boring og udtagning af en geologiske prøve af undergrunden på Mars.

3D billederne fra Ingenuity hjælper forskerne med at se detaljer af Mars overflade på en helt ny måde og med en hidtil uset detaljegrad.

Det giver et langt bedre beslutningsgrundlag for hvor Perseverance roveren skal bore og tage prøver af Mars.

NASA-forskeren Kevin Hand siger at Ingenuity gør at NASAs forskerne kan være to steder samtidig:

Ingenuity is allowing the Perseverance science team to be in two places at once. Right now, we are at the Crater Floor Fractured Rough, where the rover is preparing for the mission’s first sample acquisition on Mars. Yet at the same time, Ingenuity is providing a detailed preview of a potentially intriguing geologic features hundreds of meters away from us.

Kevin Hand, NASA

Det nye 3D billede af Mars oppe fra Mars tynde atmosfære er produceret digitalt af forskere og ingeniører hos NASA og Jet Propulsion Lab.

Billedet sætter NASAs forskere i stand til meget bedre at vurdere og sammenligne området på Mars med lignende klippeformationer på jorden.

Forskernes tese er at der, hvor sådanne formationer på jorden giver et fingerpeg om vandgennemstrømning i fortiden, så vil de samme formationer på Mars kunne give det samme fingerpeg.